Şablon
Ticaret Bakanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere 60 müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın Resmi Gazet e'deki ilanına göre, genel idare hizmetleri sınıfından 8 ve 9'uncu dereceli " ticaret müfettiş yardımcısı" kadrosuna Gümrük Grup Başkanlığı için en fazla 30, Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 ve İç Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 ticaret müfettiş yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacak. Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı'na başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesindeki genel şartları taşıması, en az 4 yıllık yükseköğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ya da dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması, 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-48 puan türünden 80 ve üzerinde puan almış olması gerekiyor. Giriş sınavları için başvurular, 4-13 Ekim'de Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak. Sınavın yazılı bölümü Gümrük Grup Başkanlığı için 6-7 Kasım, Dış Ticaret Grup Başkanlığı için 13-14 Kasım, İç Ticaret Grup Başkanlığı için 20-21 Kasım'da sabah ve öğleden sonraki oturumlarla Ankara Atatürk Lisesinde yapılacak. Giriş sınavları önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Sınava ilişkin her türlü bilgi Ticaret Bakanlığının internet sayfasından ya da telefon numaralarından temin edilebilecek. Daha... » - ntv.com.tr ntv.com.tr -

11:07

24.09.2021
Diğer Haberler

...
SON DAKİKA | Kamuya 100 bin yeni personel alınacak: Kamu personel alımları ilanları tek tek yayınlandı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının ardından gençlerin gözü hem kamu ve hem de özel sektörde iş fırsatlarına çevrildi. Ekonominin üç yıllık yol haritasında yılda 1 mil yon 70 istihdam sözü verilirken,... Devamı için tıklayınız Daha... » - Sabah Sabah -

07:17

23.09.2021
Diğer Haberler

...
Kamuya 100 bin yeni personel alınacak: Kamu personel alımları ilanları tek tek yayınlandı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının ardından gençlerin gözü hem kamu ve hem de özel sektörde iş fırsatlarına çevrildi. Ekonominin üç yıllık yol haritasında yılda 1 mil yon 70 istihdam sözü verilirken,... Devamı için tıklayınız Daha... » - Sabah Sabah -

13:25

22.09.2021

...
Mülakatta 'beğendirilemeyen' cevap: 'Aleviyim' deyince elendi

KPSS’de 96 puan alan ve Sağlık Bakanlığı’nın açtığı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanlığı kadrosuna başvuran sağlıkçı A.D'ye iddiaya göre mülakatta, "Yozgat’taki köyünün Alevi mi Sünni mi" olduğu soruldu. Alevi olduğunu söyleyen A.D. mülakatta elendi. Daha... » - Cumhuriyet Cumhuriyet -

14:34

21.09.2021

Şablon
Ceren Sözeri: İletişim mezunusunuz ve iş bulamıyor musunuz… Diyanet TV’nin sınavına girebilirsiniz!

İletişim fakültesi mezunusunuz fakat iş bulamıyor musunuz? İşte size fırsat! KPSS’den en az 60 puanınız varsa (spiker olmak isteyenler için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgeye ihtiyaç var) en yakındaki müftülüğe başvurup Diyanet TV’nin sınavına girebilirsiniz. KPSS’yi görünce kamuya kapağı atarım, en azından güvende olurum diye düşünmeyin, […] Daha... » - diken.com.tr diken.com.tr -

10:41

19.09.2021
Diğer Haberler

Şablon
Hakim ve Savcılar Kurulu memur alımı ne zaman yapılacak?

Türkiye'deki hâkimlerin ve savcıların özlük işlerini yürüten ve bunlarla ilgili itirazları inceleyen idari birim Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK), memur alımı ilanı paylaştı. Kurul, 10 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Peki Hakim ve Savcılar Kurulu memur alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Memur alımı için ilan paylaşan HSK , veri hazırlama kontrol işletmeni ve hizmetli alımı yapılacağını bildirdi. Yayınlanan yazılı açıklamada, "Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 10 uncu dereceli 2 kadro ve 9 uncu dereceli 3 kadro olmak üzere toplam 5 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu ile 10 uncu dereceli 5 hizmetli kadrosuna 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve/veya sözlü) sınav sonucu ve öğrenim durumuna göre personel alımı yapılacaktır" denildi. Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan ' 2021 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni/Hizmetli Giriş Sınavı İş Talep Formu ' nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şahsen müracaat etmeleri gerekir. Başvurular şahsen yapılacak olup posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Başvurular 04/10/2021 tarihinde başlayıp, 08/10/2021 tarihi mesai bitimi itibarıyla sona erecek. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde belirtilen; 1- Türk vatandaşı olmak, 2- Son başvuru günü olan 08/10/2021 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve orta öğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar), 3- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni için Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak, 4- Hizmetli için en az lise veya dengi okul mezunu olmak, 5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kastenişlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 7- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış fakat ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 8- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak, 9- Hizmetli kadrosu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 60 puan almış olmak, 10- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. Daha... » - ntv.com.tr ntv.com.tr -

14:56

17.09.2021
Diğer Haberler